Kierownictwo Ośrodka

Dyrektor Halina Sacha
Zastępca Dyrektora Roksana Pytlik