Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu jest oficjalnym urzędowym publikatorem, dostępnym tylko i wyłącznie w Internecie. BIP został utworzony w celu udostępniania informacji publicznej, czyli informacji o wykonywaniu zadań publicznych lub gospodarowaniu mieniem publicznym.

BIP Ośrodka połączony jest z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej tworzoną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ze strony głównej można łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu w sieci teleinformatycznej (art.8 udip).


BIP ma za zadanie:

  • Służyć Obywatelom Polski- zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • Udostępnić podmiotom zobowiąznym do tworzenia własnych stron BIP- zbioru informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z 6 września 2001 r (tj.Dz.U z 2019 poz.1429 z późn.zm).

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka funkcjonuje w oparciu o niniejsze akty prawne:

  • Ustawa z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U z 2022 poz.902);
  • Ustawa z 24 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2019 poz.1781);
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U.2023 poz. 1440);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (tj. Dz.U nr 10, poz. 68).