Struktura organizacyjna

Rozdział II Organizacja Ośrodka

§3

  1. Organizacja pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
  2. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta.

§4

1.W skład struktury organizacyjnej wchodzą :

a.Kierownictwo Ośrodka:

  • Dyrektor D
  • Zastępca ZD

b.Działy Ośrodka

  • Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej DPS
  • Dział Usług i Pomocy Instytucjonalnej DUS
  • Dział Świadczeń Pomocy Społecznej DŚP
  • Dział Administracji i Realizacji Świadczeń DAR
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych DŚRiDM
  • Dział Finansowo-Księgowych DFK

c.Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności" DDPS

d. Samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi umieszczone w strukturze Działu Administracji i Realizacji Świadczeń: Radca prawny. RP

2.Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może doraźnie  utworzyć samodzielne stanowiska pracy lub zespoły zadaniowe.

3.Uszeregowanie i podporządkowanie organizacyjne Ośrodka przedstawia schemat struktury organizacyjnej Ośrodka, stanowiący załącznik do regulaminu.

Załączniki