Rejony-pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni pełnią dyżur w niżej podanych godzinach:

poniedziałek

13.00-15.00

wtorek

13.00-15.00

środa

08.00-10.00

czwartek

08.00-10.00

piątek

08.00-09.00

 

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej

Podział rejonów Pracowników socjalnych według ulic w załączeniu poniżej:

Renata Bedryj

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój nr 22, nr wew. telefonu- 143

Kapuścik Grażyna

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój nr 22, nr wew. telefonu- 143

                      

Żłobicka Barbara

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój nr 23, nr wew. telefonu- 144

Ewa Katolik
Starszy specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 26, nr wew. telefonu- 146
Edyta Cisowska
Starszy specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 26, nr wew. telefonu- 146
Lilianna Nowotarska
Specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 26, nr wew. telefonu- 146
Beata Wnuk
Specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 23, nr wew. telefonu- 144
Anna Mikiewicz
Starszy specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 21, nr wew. telefonu- 142
 • DPS „Złota Jesień” ul. Grzonki 1
Urszula Socha
Główny specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 21, nr wew. telefonu- 142
 • DPS „Dom św. Notburgi” Pl. Jagiełły 3
Tomasz Jurek
Główny specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 27, nr wew. telefonu- 147
 • pomoc osobom bezdomnym;
 • Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a;
 • Dom dla Matek  z Dziećmi  „Maja” i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych.
Natalia Czech
Główny specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 27, nr wew. telefonu- 147
 • pomoc osobom bezdomnym;
 • Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a;
 • Dom dla Matek  z Dziećmi  „Maja” i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych.
Elżbieta Tratkowska
Specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 20, nr wew. telefonu- 141
 • pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
 • skierowania do środowiskowego domu samopomocy.
Joanna Pater
Starszy specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 20, nr wew. telefonu- 141
 • pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
 • skierowania do środowiskowego domu samopomocy.
Ewa Klafta
Pracownik socjalny
II piętro, pokój nr 20, nr wew. telefonu- 141
 • pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
 • skierowania do środowiskowego domu samopomocy.
Bożena Chmielorz
Specjalista pracy socjalnej
II piętro,  pokój nr 24, nr wew. telefonu- 145
 • Praca socjalna w środowisku
Aleksandra Kalska
Starszy pracownik socjalny
II piętro,  pokój nr 24, nr wew. telefonu- 145
 • Praca socjalna w środowisku
Alicja Buczarska
starszy specjalista pracy socjalnej
II piętro, pokój nr 23, nr wew. telefonu- 144
 • Praca socjalna w środowisku
 

Asystenci rodziny

Magdalena Stokłosa
Starszy asystent rodziny
I piętro, pokój nr 12, nr wew. telefonu- 138

ul. Henryka Sienkiewicza 1 tel. 32/415 2650 

Joanna Majewska-Manista
Starszy asystent rodziny
I piętro, pokój nr 12, nr wew. telefonu- 138

ul. Henryka Sienkiewicza 1 tel. 32/415 2650 

Karolina Dzieża
Starszy asystent rodziny
I piętro, pokój nr 12, nr wew. telefonu- 138

ul. Henryka Sienkiewicza 1 tel. 32/415 2650 

Kretek Anna
Asystent rodziny
I piętro, pokój nr 12, nr wew. telefonu- 138

ul. Henryka Sienkiewicza 1 tel. 32/415 2650 

Justyna Gaczyńska
Asystent rodziny
I piętro, pokój nr 12, nr wew. telefonu- 138

ul. Henryka Sienkiewicza 1 tel. 32/415 2650

Załączniki