Struktura organizacyjna

 

Rozdział II Organizacja Ośrodka

§ 3

 1. Organizacja pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
 2. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta.

§ 4

 1. W skład struktury organizacyjnej wchodzą :
  1. Kierownictwo Ośrodka:
   • Dyrektor D
   • Zastępca ZD
  2. Działy Ośrodka
   • Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej DPS
   • Dział Usług i Pomocy Instytucjonalnej DUS
   • Dział Świadczeń Pomocy Społecznej DŚP
   • Dział Administracji i Realizacji Świadczeń DAR
   • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych DŚRiDM
   • Dział Finansowo-Księgowych DFK
  3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ,,Iskierka" DDPS
 2. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może doraźnie  utworzyć samodzielne stanowiska pracy lub zespoły zadaniowe.
 3. Uszeregowanie i podporządkowanie organizacyjne Ośrodka przedstawia schemat struktury organizacyjnej Ośrodka, stanowiący załącznik do regulaminu.


 

Załączniki