Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu siedziba, ul. Henryka Sienkiewicza 1

Dostępność architektoniczna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu siedziba ul. Henryka Sienkiewicza 1.

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście główne - od ul. Henryka Sienkiewicza. Do budynku można wejść po schodach lub za pomocą windy, która znajduje się na zewnątrz, przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W holu znajdują się schody. Punkt ds. pierwszego kontaktu zlokalizowany jest zaraz przy drzwiach wejściowych, do których można dotrzeć przy pomocy windy o której mowa w zdaniu poprzednim bądź schodami z barierką. Pierwszy i ostatni stopień schodów zewnętrznych posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku, w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma windy. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym ze znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T-29 wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 100 m od wejścia do budynku.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Aby skontaktować się z nami można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wśród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeprowadzić szkolenie z zakresu języka migowego. W przypadku konieczności posługiwania się językiem migowym w jednostce nadrzędnej względem Ośrodka to jest Miasta Racibórz dwanaście osób posługuje się, zatem istnieje realna możliwość nawiązania w tym zakresie współpracy. Punkt ds. pierwszego kontaktu znajduje się przy samym wejściu. Osoby tam pracujące są widoczne spoza lady. W punkcie znajduje się również stolik, który przeznaczony jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst. 

 

Komunikacja pozioma.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej wyposażony jest w windę zewnętrzną, która dociera wyłącznie na parter, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku dostępny jest pokój socjalny z którego można skorzystać, np. w celu karmienia.

 

Uwaga! Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Urząd Miasta w Raciborzu zapewnia możliwość komunikacji  za pośrednictwem tłumacza migowego.