POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE 26.01.2022 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Raciborza -DAR 2211.12.2021

NR ID postępowania miniPortal  6cd5cad7-7cf4-4595-9108-13ac62047e94

Nr postępowania DAR 2211.12.2021

Nr ogłoszenia na  BZP  2021/BZP 00320296/01

termin składania 27.12.2021  9.00

termin otwarcia 27.12.2021 12.00

Załączniki