Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Dział Administracji i Realizacji Świadczeń

  • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Rejestr skarg i wniosków;
  • Rejestr wydanych decyzji;
  • Rejestr zamówień publicznych;
  • Rejestr zawartych umów;
  • Rejestr kontroli;
  • Rejestr faktur.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

  • Rejestr wydanych decyzji.