Kontrole 2014

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Państwowa Inspekcja Pracy w Rybniku

PRZEDMIOT KONTROLI: Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z 2013r.

TERMIN KONTROLI: 02.07.2014r.

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

PRZEDMIOT KONTROLI: czynności kontrolne obejmowały Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ocickiej 13a w Raciborzu

TERMIN KONTROLI: 04.03.2014

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Prezydent Miasta Racibórz

PRZEDMIOT KONTROLI: sprawdzenie stanu przygotowania do realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Racibórz

TERMIN KONTROLI: 24.09.2014

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz

PRZEDMIOT KONTROLI: Działaność Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie określonym w §14 umowy nr ZS.8213/3/06 zawartej w dniu 22 grudnia 2006r.

TERMIN KONTROLI: 26.11.2014-30.01.2015