Kontrole 2013

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

PRZEDMIOT KONTROLI: Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

TERMIN KONTROLI: 09.01.2013

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola kompleksowa OPS w Raciborzu

TERMIN KONTROLI: 17,23.01.2013,  08,14,20,27.02.2013,  13,20,27.03.2013

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Państwowa Inspekcja Pracy w Rybniku

PRZEDMIOT KONTROLI: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, status, spis aktualnie zatrudnianych pracowników ze wskazaniem stanowisk pracy, akta osobowe pracowników, szkolenia z zakresu BHP, ocena ryzyka

TERMIN KONTROLI: 15,18,25.07.2013,  02.08.2013