POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE 22.12.2021Zakup posiłków w formie jednego gorącego dania

NR ID postępowania miniPortal   4f8cf6e8-8396-4cfe-919f-2768c17e0288 

Nr postępowania DAR 2211.11.2021

Nr ogłoszenia na  2021/BZP 00301167/01

termin składania ofert 14.12.2021 godz.10.00 termin  otwarcia 14.12.2021 godz 11.00

Załączniki