POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 11.08.2022 Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu „przy Pl. Wolności” w ramach projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” w

NR ID postępowania miniPortal   a5bd860b-6c1f-4069-a65d-ce937857158a

Nr postępowania DAR  2211.2.2022

Nr ogłoszenia na  2022/BZP 00250743/01

termin składania ofert 20.07.2022 godz.9.00 termin otwarcia 20.07.2022 godz 10.00

Załączniki