POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE -Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta Raciborza

NR ID postępowania miniPortal   790e4ce9-a8b5-4021-88cd-0fc02875b5e9     

Nr postępowania DAR 2211.6.2021

Nr ogłoszenia na  BZP  2021/BZP 00268110/01

termin składania ofert 23.11.2021 godz.9.00 termin  otwarcia 23.11.2021 godz 10.00

Załączniki