Postępowanie zakończone- Unieważnienie 25.08.2021 "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NATERENIE MIASTA RACIBORZA DAR 2211.2.2021"

Termin składania ofert upływa 24.08.2021 godz.10.00 

składanie ofert  https://miniportal.uzp.gov.pl/     

 NR ID postępowania miniPortal         c5eaa23c-d0a4-447d-81b2-a354f352d31f 

adres skrzynki  https://epuap.gov.pl/wps/portal/  

zakładka inne sprawy urzędowe

adres ESP /OPSRacibórz/skrytkaESP

 

Nr postępowania DAR 2211.2.2021

Nr ogłoszenia na  BZP  2021/BZP 00137805/01

Załączniki