POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 23.01.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Raciborza -DAR 2211.9.2022

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Raciborza - DAR 2211.9.2022

NR ID postępowania miniPortal  4f69d867-07e7-4510-ba75-5800eb7e74ad

Nr postępowania DAR 2211.9.2022

Nr ogłoszenia na  2022/BZP 00525713/01

termin składania 09.01.2023 godz. 08:30

termin otwarcia  09.01.2023 godz. 09:00

Załączniki