Postępowanie unieważniono 16.12.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Raciborza -DAR 2211.7.2021

NR ID postępowania miniPortal   18c55fb5-6f3a-4373-8583-9872da7cb475   

Nr postępowania DAR 2211.7.2021

Nr ogłoszenia na  2021/BZP 00304550/01

termin składania ofert 16.12.2021 godz.09.00 termin  otwarcia 16.12.2021 godz  9:30 

 

Załączniki