POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 07.06.2022 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Raciborza - DAR 2211.1.2022

NR ID postępowania miniPortal  364adec6-bd23-44da-91dd-0c9956db1be6

Nr postępowania DAR 2211.1.2022

Nr ogłoszenia na  BZP  2022/BZP 00140211/01

termin składania 09.05.2022 godz. 09:00

termin otwarcia  09.05.2022 godz. 10:00

UWAGA modyfikacja zał. nr 2 do SWZ ( składany wraz z ofertą)

Modyfikacja zapisu w SWZ w  dziaIe IX Podstawy wykluczenia z postępowania, dodaje się pkt. 7

Załączniki