POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE 13.12.2021 -Przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

NR ID postępowania miniPortal   19d1093e-3855-41ea-9064-9ba3abe51ec2

Nr postępowania DAR 2211.9.2021

Nr ogłoszenia na  BZP 2021/BZP 00278305/01

termin składania ofert 30.11.2021 godz.10.00 termin  otwarcia 30.11.2021 godz 11.00

Załączniki