Uchwała nr XXII/306/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/160/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

Załączniki