Winda dla osób niepełnosprawnych w DDPS przy „placu Wolności” 8-9

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że przy wejściu do głównego budynku po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Winda jest samoobsługowa.

 

Instrukcja obsługi windy:

W celu sprowadzenia platformy należy nacisnąć i trzymać przycisk wezwań, aż do momentu przyjazdu platformy. Upewnić się czy przycisk „STOP” jest wyciśnięty. Posłużyć się przyciskiem właściwym, odpowiadającym żądanemu kierunkowi jazdy. Platforma zatrzymuje się automatycznie.