Winda dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Henryka Sienkiewicza 1

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że przy wejściu do budynku głównego, przy ul. henryka Sienkiewicza 1, po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Winda jest samoobsługowa.

 

Instrukcja obsługi windy:

W celu sprowadzenia platformy należy posłużyć się przyciskiem właściwym dla zamierzonego kierunku jazdy (↑góra, ↓dół), nacisnąć i trzymać do momentu zatrzymania się platformy. Platforma zatrzymuje się automatycznie. Następnie zająć miejsce na platformie.

Uwaga! Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie platformy.