Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Skłodowska 5/1b

Dostępność architektoniczna.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Skłodowska 5/1b

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście główne - od ul. Skłodowskiej. Do budynku można wejść po schodach. W holu znajdują się schody.  W budynku, w którym znajduje się DŚRiDM nie ma windy. DŚRiDM znajduje się na 1 piętrze.

 

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek, w którym znajduje się DŚRiDM nie posiada dostępu do własnego parkingu, istnieje jednak możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Aby skontaktować się z nami można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa

Budynek Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych nie jest wyposażony w windę, co skutkuje utrudnieniem lub brakiem możliwości wejścia na piętro osób z niepełnosprawnościami.

 

Uwaga! Informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Urząd Miasta w Raciborzu zapewnia możliwość komunikacji  za pośrednictwem tłumacza migowego.