Asystenci rodziny siedziba ul. Londzina 46/9

Dostępność architektoniczna.

Asystenci rodziny siedziba ul. Londzina 46/9

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście główne - od ul. Londzina. Do budynku trzeba wejść po schodach.  W budynku, w którym znajdują się asystenci rodziny nie ma windy. Asystenci rodziny znajduje się na parterze.

 

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek, w którym znajdują się asystenci rodziny posiada dostępu do parkingu zarządcy budynku, istnieje także możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Aby skontaktować się z nami można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa

Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje utrudnieniem lub brakiem możliwości wejścia do budynku osób z niepełnosprawnościami.

 

Uwaga! Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Urząd Miasta w Raciborzu zapewnia możliwość komunikacji  za pośrednictwem tłumacza migowego.