Świadczenia rodzinne

Okres zasiłkowy rozpoczyna się w dniu 1 listopada, a kończy  31 października.

Wnioskodawcy, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie szkolne w terminie do 5 września.  Na podstawie dostarczonego zaświadczenia mogą być wypłacane dodatki:

  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku.