Sprawienie pogrzebu

Świadczenie usług pogrzebowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu następuje w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 15 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z póź.zm.).

Sprawienie pogrzebu dokonywane jest zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. Pogrzeb odbywa się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j.Dz.U. z 2020 r. poz.1947 z póź.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy).