Program rodzina 500 +

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ oraz przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Rodzina 500+ 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie, przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wniosek o 500 + składa się do ZUS: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub poprzez bankowość elektroniczną. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

  • ulotka 500+ rodzic
  • ulotka 500+ opiekun

oraz na stronie: Świadczenie wychowawcze 500+ od roku 2022

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru - albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącznie w postaci elektronicznej: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

  •              ulotka RKO dla rodziców
  •              ulotka RKO dziecko na wychowanie

oraz na stronie: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Załączniki