Sprawozdanie z wykonania budżetu 01.01.2013 - 31.12.2013