Informacja o wolnym stanowisku pracy pracownika socjalnego w Projekcie "Drugi Brzeg" w niepełnym wymiarze czasu pracy - 29.09.2022r. - rekrutacja zakończona

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W PROJEKCIE „DRUGI BRZEG” W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Załączniki