Informacja dotycząca terminów składania wniosków

Informacja dotycząca terminów składania wniosków

 

Świadczenie wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Raciborzu informuje, iż zgodnie ze zmianą ustawy „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” od  dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje (na złożony wniosek) na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aktualnie trwa okres świadczeniowy 2022/2023, który kończy się z dniem 31.05.2023 roku a wraz z nim prawo do świadczeń.

Wobec powyższego rodziny korzystające w obecnym okresie  z uprawnień programu „ Rodzina 500+” nie muszą składać w chwili obecnej nowych wniosków.

Termin składania wniosków o świadczenie „500 +” na okres świadczeniowy 2022/2023 został omówiony w zakładce świadczenia rodzinne: świadczenia wychowawcze  500+ na stronie internetowej Ośrodka pod adresem OPS Racibórz/ Świadczenia rodzinne

Rodzice, którym urodziło się dziecko i wnioskują o świadczenie po raz pierwszy mogą złożyć wniosek w okresie do 3 miesięcy od momentu narodzin, tak aby nabyć prawo do świadczeń od dnia urodzenia się dziecka.

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dobry Start

Jednocześnie informujemy, że:

  • wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) będą przyjmowane od 1 lipca drogą elektroniczną (pod adresem EMPATIA, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną)