Kontrole 2018

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Urząd Miasta Racibórz sygn. akt ZK.1710.2.2018

PRZEDMIOT KONTROLI: sprawdzenie stanu przygotowania do realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Racibórz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

TERMIN KONTROLI: 21.03.2018

PODMIOT AUDYTU:Urząd Miasta Racibórz sygn. akt ZK.1720.1.2018

Przedmiotem zadania audytowego jest sprawdzenie realizacji zadań Ośrodka w sprawie postępowania w sprawach umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności

DATA AUDYTU:od 05.03.2018 do 21.05.2018

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Racibórz sygn. akt ON.4101.WTZ.14.2018

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 (§22 pkt 2 ppkt 1-8)

TERMIN KONTROLI:19.11.2018-31.12.2018