Kontrole 2012

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

PRZEDMIOT KONTROLI: Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

TERMIN KONTROLI: 26.09.2012r.

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz

PRZEDMIOT KONTROLI: Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie określonym w §14 umowy nr ZS.8213/3/06 zawartej w dniu 22 grudnia 2006r.

TERMIN KONTROLI: 17.12.2012-19.12.2012