Kontrole 2011

PODMIOT KONTROLUJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz

PRZEDMIOT KONTROLI: Działaność Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie określonym w §14 umowy nr ZS.8213/3/06 zawartej w dniu 22 grudnia 2006r.

TERMIN KONTROLI: 19.12.2011-19.12.2011